S.S.M. - SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Serviciile cuprind:

 1. Instruirea salariaților.
 2. Întocmirea documentelor prevazute în Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă și conform art. 15) din Hotărârea de Guvern Nr. 1425/2006 –  Normele Metodologice de aplicare a Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă modificată și completată prin Hotarârea de Guvern Nr. 955/2010:
  1. Întocmirea Evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.
  2. Elaborarea Planului de prevenire și protecție.
  3. Întocmirea Instrucțiunilor proprii de securitate și sanatate in munca – IPSSM.
  4. Elaborarea Tematicilor de instruire;
  5. Întocmirea Planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent.
  6. Stabilirea atribuțiilor SSM.
  7. Elaborarea normativului de acordare a E.I.P.
  8. Semnalizarea de securitate la locul de muncã.
  9. Elaborarea documentelor specifice CSSM.
  10. Autorizarea internă a electricienilor.
 3. Reprezentarea beneficiarului în fața organelor de control –  ITM.
1