S.U. - SITUATII DE URGENTA

Serviciile cuprind:

 1. Instruirea salariaților
 2. Efectuarea inspecțiilor interne.
 3. Elaborarea documentelor în conformitate cu prevederile Legii Nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și ale ORDINULUI Nr. 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
  1. Întocmirea Dispozițiilor privind Organizarea Apărării împotriva incendiilor.
  2. Întocmirea Instrucțiunilor proprii 
  3. Elaborarea Tematicilor de instruire.
  4. Planificarea și organizarea exercițiilor de evacuare și intervenție în caz de pericol.
  5. Stabilirea necesarului de dotare pe linie de apărare împotriva incendiilor.
  6. Elaborarea fișei obiectivului.
  7. Întocmirea Planului de intervenție în caz de incendiu.
  8. Întocmirea Planului de evacuare.
  9. Întocmirea Planului de depozitare.
 4. Reprezentarea beneficiarului în fața organelor de control
2