S.U.

SITUATII DE URGENTA

Serviciile cuprind instruirea salariatilor, efectuarea inspectiilor interne, elaborarea documentelor in conformitate cu prevederile Legii Nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si ale ORDINULUI Nr. 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

Instruirea introductiv generala a angajatilor si verificarea instruirii periodice.
Intocmirea Dispozitiilor privind Organizarea Apararii impotriva incendiilor.
Intocmirea Instructiunilor proprii SU.
Elaborarea Tematicilor de instruire.
Planificarea si organizarea exercitiilor de evacuare si interventie in caz de pericol.
Stabilirea necesarului de dotare PSI.
Elaborarea fisei obiectivului.
Intocmirea Planului de interventie in caz de SU.
Intocmirea Planului de evacuare.
Intocmirea Planului de depozitare.
Reprezentarea beneficiarului in fata organelor de control ISU.
Consiliere privind dotarea locurilor de munca, cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor.