S.S.M

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Serviciile cuprind instruirea salariatilor, intocmirea documentelor prevazute in Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca si conform art. 15) din Hotararea de Guvern Nr. 1425/2006 - Normele Metodologice de aplicare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca, modificata si reactualizata prin Hotararea de Guvern Nr. 955/2011.

Instruirea introductiv generala a angajatilor si verificarea instruirii periodice.
Intocmirea Evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.
Elaborarea Planului de prevenire si protectie.
Intocmirea Instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca - IPSSM.
Elaborarea Tematicilor de instruire.
Intocmirea Planului in caz de pericol grav si iminent.
Stabilirea atributiilor SSM.
Elaborarea normativului de acordare a E.I.P.
Semnalizarea de securitate la locul de munca.
Elaborarea documentelor specifice CSSM.
Executarea exercitiilor de evacuare si de prim-ajutor.
Reprezentarea beneficiarului in fata organelor de control ITM.